ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นำนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s