ประกาศสอบราคางานจ้าง

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) เป็นเงินทั้งสิ้น 231,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057, 08-7129-8035

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s