ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ ราคากลาง 248,000.00 บาท ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที 18 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เบอร์โทรศัพท์ 0-3745-1057

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s