Archive | มกราคม 2016

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-3745-1057 หรือ 08-6310-3090

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_3

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_4

ตารางกำหนดการรับสมัครพนง.รชก.

ตารางประเมินพนง.รชก.