ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  IMG20160515085233 IMG20160515085306 IMG20160515085331 IMG20160515085346 IMG20160515085401 IMG20160515085404 IMG20160515085416 IMG20160515085427 IMG20160515085440 IMG20160515085448 IMG20160515085510 ประชุมผู้ปกครอง2559_371 ประชุมผู้ปกครอง2559_732 ประชุมผู้ปกครอง2559_736 ประชุมผู้ปกครอง2559_933 ประชุมผู้ปกครอง2559_970 ประชุมผู้ปกครอง2559_1173 ประชุมผู้ปกครอง2559_1255 ประชุมผู้ปกครอง2559_2480 ประชุมผู้ปกครอง2559_2619 ประชุมผู้ปกครอง2559_3228 ประชุมผู้ปกครอง2559_3484 ประชุมผู้ปกครอง2559_4562 ประชุมผู้ปกครอง2559_4692 ประชุมผู้ปกครอง2559_4752 ประชุมผู้ปกครอง2559_4926 ประชุมผู้ปกครอง2559_5085 ประชุมผู้ปกครอง2559_5548 ประชุมผู้ปกครอง2559_6019 ประชุมผู้ปกครอง2559_6082 ประชุมผู้ปกครอง2559_6412 ประชุมผู้ปกครอง2559_6636 ประชุมผู้ปกครอง2559_6693 ประชุมผู้ปกครอง2559_7239 ประชุมผู้ปกครอง2559_7297 ประชุมผู้ปกครอง2559_7371 ประชุมผู้ปกครอง2559_7879 ประชุมผู้ปกครอง2559_8056 ประชุมผู้ปกครอง2559_8219 ประชุมผู้ปกครอง2559_9213 ประชุมผู้ปกครอง2559_9909

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s